Image by Vincenzo Caro from Pixabay

Nova studija otkriva da redovno konzumiranje kafe značajno smanjuje rizik od razvoja Parkinsonove bolesti zbog neuroprotektivnog dejstva kofeina.

Analizirajući podatke 184.024 osobe tokom 13 godina, međunarodni tim naučnika je otkrio da su oni koji su pili kafu imali manju incidencu Parkinsonove bolesti u odnosu na one koji nisu pili kafu, prenosi Zimo.

Dalja analiza uzoraka krvi stotina pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti otkrila je inverznu vezu između rizika od Parkinsonove bolesti i nivoa metabolita kofeina kao što su paraksantin i teofilin.

Ova studija je pokazala inverznu povezanost između konzumiranja kofeinske kafe i rizika od Parkinsonove bolesti u jednoj od najvećih longitudinalnih kohorti na svetu, sa više od 20 godina praćenja, kažu autori studije, koja je objavljena u časopisu Neurologi.

Značajni rezultati

Dok su prethodne studije dokumentovale vezu između kafe i Parkinsonove bolesti, novo istraživanje se jedinstveno fokusira na biomarkere unosa kofeina mnogo pre nego što se bolest manifestuje.

Utvrđeno je da je 25 posto onih koji su najviše pili kafu imali 40 posto manje šansi da razviju Parkinsonovu bolest od onih koji ne piju kafu. Smanjenje rizika je variralo od 5 do 63 procenta u različitim zemljama.

Studija je održala ovu povezanost čak i kada su uzeli u obzir druge faktore kao što su pušenje i konzumacija alkohola, iako nije dokazala direktnu uzročno-posledičnu vezu. Međutim, primetan je zaštitni efekat kofeina i njegovih komponenti na mozak.

„Ovi neuroprotektivni efekti su u skladu sa našim nalazima, koji su otkrili inverznu povezanost između kofeina, paraksantina i teofilina i incidence Parkinsonove bolesti“, objasnili su autori studije.

Uticaj kofeina na protok dopamina u mozgu mogao bi objasniti ove zaštitne efekte. Parkinsonovu bolest karakteriše smanjeni nivo dopamina usled gubitka nervnih ćelija u području mozga koje se naziva substantia nigra.

Kofein takođe ima neočekivani efekat na sposobnost mozga da uči.

Strategije prevencije

Kako istraživači nastavljaju da istražuju okidače i faktore rizika za Parkinsonovu bolest, razumevanje uloge kofeina moglo bi da pomogne u strategijama prevencije.

U SAD, skoro milion ljudi pati od Parkinsonove bolesti, koja izaziva drhtanje, poteškoće u kretanju, probleme sa ravnotežom i ukočenost udova.

Kafa je najšire konzumirano psihoaktivno piće na svetu. Otkrivanje bioloških efekata kofeina na Parkinsonovu bolest ne samo da ima važne implikacije na javno zdravlje, već i poboljšava naše razumevanje etiologije Parkinsonove bolesti i podstiče potencijalne strategije prevencije, zaključuju autori nove studije.

Izvor: N1

Reklame