foto: mondo.rs
Reklame

Izbori za odbornike Skupštine grada Zaječara održaće se 28. marta zbog čega je Agencija za potrebe monitoringa angažovala jednog posmatrača izborne kampanje.

Monitoring je važan jer preko svojih posmatrača Agencija prikuplja podatke o aktivnostima, oglašavanju i distribuciji izbornog materijala političkih subjekata tokom izborne kampanje.

Podaci o aktivnostima političkih subjekata čije su liste proglašene u izbornim komisijama prikupljaju se svakodnevno da bi se kasnije koristili u postupku kontrole kao nezaobilazan izvor pri utvrđivanju sadržinske ispravnosti prikazanih podataka u izveštaju o troškovima izborne kampanje, koje Agenciji dostavljaju politički subjekti.