Foto: pixabay

Advokat Bratislav Stojanović, koji zastupa porodice osam rudara koji su poginuli 1. aprila 2022. godine u nesreći u rudniku „Soko“, najavio je da će sutra podneti žalbu Ustavnom sudu na odluku Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu o odbacivanju krivične prijave protiv protiv 14 zaposlenih u Javnom preduzeću „Resavica“.

Stojanović je rekao da će se u žalbi pozvati na povredu člana 32. Ustava koji garantuje pravo na pravično suđenje a u vezi člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

„Smatram da je prikupljanje dokaza pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Aleksincu i Višim javnim tužilaštvom u Nišu vođeno na nezakonit način jer mi nije omogućeno da koristim svoja procesna ovlašćenja koja se prvenstveno odnose na dopunsko veštačenje komisije Rudarsko geološkog fakulteta“, rekao je advokat novinarima ispred zgrade Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Stojanović je podsetio da nije prihvaćen njegov predlog da se utvrdi kolika je bila koncentracija metana tokom rada treće smene u periodu od 23 do četiri sata ujutro kada se nesreća dogodila, iako su se kako je dodao, mašine za eksploataciju uglja četiri puta automatski isključivale jer je koncentracija metana bila veća od propisane.

„Veštačenje se odnosilo samo na koncentraciju metana u 4.10 sati kada je ustanovljeno da je nastupilo naglo povećanje prisustva ovog opasnog gasa. Smatram da su tokom prethodnog vremena bili ispunjeni uslovi za evakuaciju rudara kao što je to učinjeno prethodne noći“, kazao je Stojanović.

Najavio je da će od Ustavnog suda tražiti da se ukine odluka tužilaštva o odbacivanju krivične prijave i predmet vrati na ponovni postupak ili da se pravnim sledbenicima stradalih rudara zbog pretrpljenih duševnih bolova isplati nematerijalna šteta u iznosu od 50.000 evra po porodici.

„Imam poverenja u domaće pravosudne organe, smatram da postoje procesni uslovi da Ustavni sud usvoji moju žalbu. Ukoliko se to ipak ne desi, krajnja instanca nam je Evropski sud za ljudska prava jer je Srbija član Saveta Evrope i kao takva priznaje nadležnost ove pravosudne institucije“, kazao je advokat.

Najavio je da će, u dogovoru sa porodicama, podneti i novu novu krivičnu prijavu i tužbu za naknadu nematerijalne štete u građanskoj parnici protiv JP „Resavica“ jer je po njegovim rečima, građansko-pravna odgovornost šira u odnosu na krivičnu.

„Pre pokretanja ovog postupka predložićemo novo veštačenje ali od strane rudarske komisije van Srbije, najverovatnije iz Bosne i Hercegovine jer nam je ono potrebno i radi podnošenja krivične prijave. S obzirom da krivično gonjenje zastareva za četiri godine imamo nameru da je podnesemo protiv dežurnog dispečera koji kritične noći, iako su za to bili ispunjeni uslovi, nije sproveo evakuaciju radnika“, rekao je Stojanović.

Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu je nakon sprovedenih dokaznih radnji, u januaru odbacilo krivičnu prijavu bivše potpredsednice Vlade Srbije i ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti.

Stojanović je prigovor na odluku Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu o odbacivanju krivične prijave podneo 31. januara, a krajem marta Više javno tužilaštvo odbacilo je i taj prigovor.

Tužilaštvo je do sada tri puta odbacilo prijave za pokretanje krivičnog postupka, uz obrazloženje da „ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti“.

U nesreći u rudniku „Soko“ poginuli su rudari Darko Zlatković (43), Nenad Trivunac (37), Petar Petrović (31), Radovan Grujić (47), Branko Čokorilo (57), Branislav Zlatanović (54), Bratislav Živković (59) i Bojan Stajić (34), a 20 rudara je povređeno.

Izvor: Beta

Reklame