foto: Glas Zaječara
Reklame

37. sednica Skupštine grada Zaječara zakazana je za četvrtak, 4. jun 2020. godine. Sednica će biti održana u sali Doma kulture u Kotlujevcu, sa početkom u 10,00 časova.

Između ostalog odbornici će razmatrati Pretres Predloga Odluke o načinu plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Zaječara za maj i jun 2020. godine, Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji.

Na dnevnom redu je i Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2020. godinu.

Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2019. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2019. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2020. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu i prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2020. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;

Pred odbornicima će biti i Pretres Predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu, kao i Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar, i Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod“ Zaječar na Elaborat o ceni za tehničku vodu.

Na dnevnom redu je i Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenovnik usluga trećim licima, Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenovnik neenergetskih usluga kao i Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko -trgovinske škole u Zaječaru.

„37. sednicu Skupštine grada Zaječara zakazao sam u sali Doma kulture u Kotlujevcu u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Sva lica koja prisustvuju sednici Skupštine grada Zaječara dužna su da se pridržavaju preventivnih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. Glasnik RS“ br. 15/2016) i ostalim aktima“.poručio je Stafan Zankov.