Skupština grada Zaječara zasedaće narednog ponedeljka, 4. februara. Pred odbornicima će se naći dnevni red sa trinaest tačaka.

Prvo ovogodišnje zasedanje skupštine zakazano je za naredni ponedeljak, 4. februar.

Zasedanje Skupštine grada Zaječara odvijaće se po sledećem dnevnom redu:

1. Pretres Predloga Statuta grada Zaječara;
2. Pretres Predloga Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa Budžeta grada Zaječara za 2018. godinu;
3. Pretres Predloga Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
4. Pretres Predloga Odluke o izmenama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara;
5. Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara;
6. Pretres Predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2019. godinu;
7. Pretres Predloga Programa za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara;
8. Pretres Predloga Odluke o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz Budžeta grada Zaječara za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udurženja;
9. Pretres Predloga Pravilnika o utvrđivanju Javnog interesa;
10. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o pružanju usluga u Ustanovi za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru;
11. Pretres Predloga Zaključka o davanju mišljenja o Inicijativi za izmenu i dopunu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije;
12. Razmatranje Zapisnika o kontroli primene Zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod indirektnog budžetskog korisnika Mesne zajednice “Veliki Jasenovac” – Veliki Jasenovac u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2017. godine;
13. Odbornička pitanja.

Početak zasedanja zakazan je za 10 časova.