Evidentiranje davalaca krvi u Zaječaru

Svakog radnog dana od 7 do 15 sati od 10. januara, u prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru, biće upisan broj davanja krvi svakog davaoca, da bi se napravili spiskovi za podelu priznanja i zahvalnica.

Svi davaoci krvi mogu da od 10. januara dođu u prostorije Crvenog krsta u Zaječaru, radi evidentiranja spiskova. Naime, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru, biće upisan broj davanja krvi svakog davaoca, da bi se napravili spiskovi za podelu priznanja i zahvalnica.

Potrebno je poneti knjižicu davaoca.