Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 15. avgust.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

„Obavezu plaćanja imaju svi vlasnici nekretnina, a ukoliko  nisu još dobili Rešenja o zaduženju za tekuću  godinu, treba da uplate četvrtinu prošlogodišnjeg iznosa“.

Onima koji zakasne posle predviđenog roka u skladu sa zakonom zaračunavaće se kamata. Za naplatu poreza zadužene su lokalne samouprave.

Reklame