Foto: Dejan Antonijević

Rode već odavno zaobilaze Timočku krajinu. Sve teže životne prilike, nemogućnost da se opstane i ostane u rodnom kraju mnoge je navela da napuste svoja ognjišta.

Oni koji su ostali svakodnevno biju bitku za opstanak suočavajući se sa sve težim uslovima života.

Sve je veći broj onih koji donose tešku odluku da „saviju šipku“ i krenu u potragu za normalnim i čoveka dostojnim životom – van granica ove zemlje.

Istovremeno, sve je manji broj onih koji se odlučuju da zasnuju porodicu, a sve veći broj onih koji se odlučuju na razvod braka – po čemu smo u samom vrhu top liste na nivou Srbije.

Prilika za zaposlenje ima, ali prednjače u ponudi radna mesta kojima se jedva i pojedinac može izdržavati, a kamo li porodica sa malim detetom ili više male dece. Žene u reproduktivnom dobu nalaze se pod pritiskom da se uzdrže od rađanja, jer poslodavcima nisu potrebni radnici koji rađaju, već radnici koji rade.

Sumorna slika sumorne sadašnjice daje još sumorniju projekciju budućnosti:

Zaječar će, ako se ništa u najskorije vreme ne promeni, nestati sa mape Srbije do 2050. godine.

Tome u prilog svedoče nezvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku o broju umrlih i broju rođenih za period 1. januar – 31. avgust 2018. godine na teritoriji Zaječara.

Mesec Preminulo Rođeno
Januar 75 28
Februar 82 37
Mart 116 20
April 91 23
Maj 89 29
Jun 76 26
Jul 88 50
Avgust 84 35
Ukupno 701 248

 

Činjenica je da se broj porođaja iz godine u godinu smanjuje, ali takođe je i činjenica da sve do 2016., kada je  započeo vrtoglav pad u broju novorođenih u Zaječaru, stanje jeste bilo zabrinjavajuće, ali ni upola toliko koliko jeste sada.

Godina Broj porođaja
2012 478
2013 483
2014 468
2015 428
2016 370
2017 349

 

Do kraja ove godine možemo očekiva ti da, uz malo sreće, broj novorođenih beba ne bude manji od 300, ali gotovo je izvesno da neće biti veći od 349.

Kada se ovoj sumornoj statistici pridoda i to da je sve veći broj mladih koji napuštaju Zaječar sa namerom da se ovde više nikada ne vrate – ostaje nam samo da se zapitamo:

Koliko godina Zaječar deli od tužne sudbine podtupižničkih sela koja su sasvim opustela?